วิธีชำระค่าสินค้า

การชำระเงินค่าสินค้า

ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้า โดยเงินโอนผ่านธนาคาร  -  เมื่อลูกค้าทำการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแจ้งรายละเอียดการโอน (วันที่, เวลา, ธนาคาร, จำนวนเงิน) มาที่ payment@servicerunning.com 

 
 

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าโดยเลือกชำระเงินโดยเงินโอนเป็นดังนี้

  1. ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า
  2. เมื่อถึงขั้นตอนเลือกวิธีชำระค่าสินค้า ให้เลือกธนาคารที่ต้องการจะทำการโอนเงิน
  3. เมื่อเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ
  4. ลูกค้าชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคารที่ได้เลือกไว้
  5. อีเมล์ยืนยันหลักฐานการชำระเงินมาที่ payment@servicerunning.com โดยระบุ เลขที่การสั่งซื้อ, วันที่, เวลา, ธนาคาร, จำนวนเงิน
  6. หลังจากที่ได้ยืนยันการโอนชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

 

หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน มีดังนี้

ชื่อบัญชี: บริษัท เซอร์วิสรันนิ่ง จำกัด
 ธนาคาร  เลขที่บัญชี สาขา  ประเภทบัญชี 
 กรุงเทพ  141-457111-5  ท่าพระ  ออมทรัพย์
*หมายเหตุ ยอดเงินที่ต้องชำระ ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน